Innowacyjne łożyska kulkowe

Przedstawiamy nową konstrukcję wnętrza łożyska tocznego kulkowego, które nie wymaga smarowania elementów tocznych. Innowacyjne rozwiązanie, proste do wykonania, wprowadza znaczne zmiany w eksploatacji łożysk kulkowych w urządzeniach mechanicznych. Wieloletnie prace badawcze w dziedzinie tribologii łożysk tocznych umożliwiły wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania eliminującego smar w łożyskach tocznych kulkowych. Efektem naszej działalności jest ograniczenie w użyciu szkodliwego na środowisko smaru oraz znaczne zmniejszenie strat energii mechanicznej na łożyskach maszyn. Likwidacja różnych systemów smarowania eliminuje wiele czynności konserwacyjnych, wydłuża czas użytkowania oraz powiększa niezawodność maszyn.

Łożyska toczne w praktyce

Około 80% urządzeń mechanicznych zawiera łożyska toczne. Łożyska toczne kulkowe stanowią około 3/4 wszystkich stosowanych typów łożysk tocznych. Łożyska toczne z wyjątkiem łożysk polimerowych i ceramicznych obciążonych poprzecznie, nie mogą pracować bez właściwego smarowania ze względu na poślizgi występujące w łożysku. Ponad połowa uszkodzeń łożysk tocznych jest spowodowana brakiem odpowiedniego smarowaniem. Dobór odpowiedniego smaru dla łożysk pracujących w różnych warunkach jest dla konstruktorów urządzeń istotnym problemem. Zastosowanie smaru w łożyskach tocznych podraża ich produkcję, wymaga serwisu, zwiększa opory ruchu, uniemożliwia zastosowanie w wymagających warunkach jak również zanieczyszcza środowisko.

Łożysko

Innowacyjna konstrukcja łożyska

Nowa, innowacyjna konstrukcja łożyska tocznego polega na wprowadzeniu odpowiednio ukształtowanego rowka na bieżni w celu kompensacji różnic drogi pokonywanej przez kulki, a w konsekwencji likwidująca konieczność występowania poślizgu między elementami tocznymi. W połączeniu z odpowiednio ukształtowanym separatorem innowacyjne łożyska toczne mogą pracować bez smaru w tych samych zastosowaniach co łożyska smarowane jednocześnie charakteryzując się wieloletnią trwałością.

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, łożyska nie wymagają smarowania a tym samym stosowania szczelnej zabudowy uniemożliwiającej penetrację smaru na zewnątrz tak jak dotychczas w produkowanych łożyskach. Do wykonania takiego łożyska można zastosować ogólnie dostępne maszyny, wiele różnych materiałów a koszty produkcji są znacząco obniżone.

Dzięki temu rozwiązaniu łożyska toczne kulkowe wykonane na przykład ze stali nie wymagają smarowania smarami ciekłymi i stałymi.

Proponujemy Państwu łożyska toczne kulkowe niewymagające smarowania o wymiarach standardowych zgodnych z normami ISO 15, ISO 104, ISO 355 oraz łożysk kulkowych specjalnych o wymiarach nieznormalizowanych. Parametry pracy proponowanych łożysk nie odbiegają od atrybutów łożysk dotychczas stosowanych a nawet o trwałości je znacznie przewyższające. Istnieje możliwość modyfikacji obecnie stosowanych łożysk do standardu Łożysk Kusznierewicza.

Praca łożyska

Korzyści w zastosowaniu Łożysk Kusznierewicza

praca bez smarowania
mniejsze koszty produkcji przez likwidację procesu szlifowania oraz smarowania
brak potrzeby serwisowania w trudnej dostępności i ciężkich warunkach pracy
mniejsze opory ruchu w porównaniu z tradycyjnymi łożyskami poprzez brak oporu hydrodynamicznego
możliwość pracy w próżni
możliwość pracy w cieczach
doskonałe do pracy zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach
niski poziom hałasu w trakcie pracy łożyska
zmniejszona temperatura łożyska w trakcie pracy
samoistna poprawa parametru twardości łożyska w trakcie pracy w wyniku toczenia kulek bez poślizgu
możliwość uzyskania stałego momentu oporu ruchu niezależnego od prędkości obrotowej łożyska
trwałość a co za tym idzie niezawodność łożyska ponad 100 razy wyższa w porównaniu z tradycyjnymi łożyskami pracującymi w próżni
duża tolerancja na różnice geometryczne zastosowanych kulek
brak ograniczeń wymiarowych łożysk
samoistne oczyszczanie się bieżni łożyska z możliwych zanieczyszczeń
możliwość wykonania łożysk z tańszych materiałów
czysta praca łożysk – możliwość zastosowania w farmacji i elektronice
dbałość o ekologię poprzez brak potrzeby zastosowania smaru oraz brak powstających zanieczyszczeń w trakcie pracy łożyska będących efektem ścierania materiału łożyska
zmniejszenie śladu węglowego na etapie produkcji, eksploatacji i utylizacji

Zastosowanie

Łożyska Kusznierewicza są idealnym rozwiązaniem do zastosowania w przemyśle:
Maszynowym
Transportowym
Spożywczym
Farmaceutycznym
Wydobywczym
Kosmicznym

Dotychczasowe zastosowania Łożysk Kusznierewicza niesmarowanych:

ułożyskowanie wirników gazomierzy turbinowych i rotorowych
silniki elektryczne
ułożyskowania kół wózków w inteligentnych systemach magazynowych
przemysł kosmiczny – ułożyskowania kół reakcyjnych
przemysł spożywczy – urządzenia do patroszenia ryb
ułożyskowanie stołu obrotowego

Ochrona patentowa

Innowacyjne łożyska kulkowe zabezpieczono międzynarodową ochroną patentową.

INNOWACYJNE ŁOŻYSKA KUSZNIEREWICZA TO DOSKONAŁE ŁOŻYSKA TOCZNE NIESMAROWANE O ZNACZNIE WYŻSZEJ TRWAŁOŚCI, TAŃSZE W PRODUKCJI I UTRZYMANIU PODCZAS PRACY ORAZ O MNIEJSZYM MOMENCIE OPORÓW RUCHU, NIŻ INNE OBECNIE DOSTĘPNE NA RYNKU.

Proszę podać imię i nazwisko.
Proszę podać poprawny adres email.